Series 305

技术特性

  • 分辨率:英制.0005",公制0.01mm
  • IP67 防尘防水保护等级
  • 绝对原点功能,无需重复设置归零点
  • 锁屏功能,易于在复杂的测量环境中读取测量值
  • 公英制转换
  • 金属罩壳设计,可暴露于冷却液、水、粉尘或油的车间环境使用
  • 带滚轮
  • 自动电源开关

标准配置

  • 电池、螺丝刀
  • 产品保证卡、使用说明书、校准报告

規格表標題

测量范围精度货号
0-6" / 0-150mm ± .001" 305-06-2
0-8" / 0-200mm ± .0015" 305-08-2
0-12" / 0-300mm ± .0015" 305-12-2
测量范围精度货号
0-150mm / 0-6" ± 0.03mm 305-06-2
0-200mm / 0-8" ± 0.03mm 305-08-2
0-300mm / 0-12" ± 0.03mm 305-12-2
语系